IGAZSÁGOS ÉS BIZTONSÁGOS
BÉRLAKÁS-POLITIKÁT!

Megállíthatatlanul emelkednek az albérletárak Magyarországon,
a szektor átláthatatlanul működik.

Hivatalos adatok szerint 600 ezren, valójában ennél sokkal többen élnek ma bérelt magánlakásban hazánkban. A probléma azonban azokat is érinti, akik a jelenlegi árak mellett sem vásárolni, de még bérelni sem tudnak lakást, így nem jutnak méltó lakhatáshoz.

A nagyvárosokban másfélszeresére nőttek, Budapesten pedig megduplázódtak a lakbérek az elmúlt években. Sok ezer ember megélhetése és lakhatása került komoly veszélybe. Ma minden harmadik bérlőnek súlyos anyagi terhet jelent a lakhatási költségek kifizetése. A rosszul szabályozott jogérvényesítési rendszerben pedig elsősorban a bérlő, de a lakástulajdonos is kiszolgáltatott helyzetben van. A jogsérelmekért hosszú és költséges bírósági procedúrát követően kaphat csak elégtételt a kárt szenvedett fél.

Olyan intézkedésekre van tehát szükség, amelyek biztos és megfizethető lakhatási formává teszik a bérlakást. Garantálják, hogy a bérlőnek ne kelljen akár egyik napról a másikra kiköltöznie, a lakbére ne emelkedhessen hirtelen és korlátlan mértékben, a tulajdonos pedig ne érezze kockázatosnak ingatlana bérbeadását.

Ezért arra kérjük a kormányt, alakítsa át a bérlakásrendszer szabályozását a következő három irányelv mentén:

 1. Biztonságot a lakásbérlőknek és -kiadóknak!

 • A törvény pontosan határozza meg a bérlő és a kiadó jogait és kötelezettségeit.
 • Alakuljanak ki a vitarendezés gyors, olcsó és hatékony formái.
 • Ösztönzők szükségesek, hogy bérlőnek és kiadónak egyaránt  megérje szerződést kötni.

2. Megfizethető bérlakásokat adócsökkentéssel!

 • A bérlők lakbérének egésze legyen levonható az adóalapjukból.
 • Az állam ösztönözze adóelengedéssel a hosszú távú megfizethető lakáskiadást.
 • Azokban a nagyvárosokban, ahol nagy a kereslet bérlakásokra, meg kell határozni egy lakbérszintet, ami alatt alacsonyabb, és ami fölött magasabb adót fizetnek a lakáskiadók, ezzel ösztönözve az alacsony árú lakáskiadást.
 • Minél hosszabb távú a lakáskiadás, annál kisebb legyen az adóteher. A hosszú távú (minimum 3 éves), alacsony árú lakáskiadás legyen adómentes a tulajdonosok számára.
 • Legyen elérhető az alacsony jövedelmű bérlők számára lakásfenntartási támogatás és kauciótámogatás.

3. Non-profit lakástársaságokat!

 • Non-profit lakástársaságokra, lakásszövetkezetekre van szükség, amelyek a piacról kiszorulóknak olcsón
  adnak bérbe lakásokat.
 • Ezeket a szervezeteket az állam segítse támogatásokkal, kedvezményes hosszú lejáratú hitelekkel, építési telkekkel, használaton kívüli ingatlanokkal és adókedvezménnyel.
Kérjük a kormány segítségét egy átlátható és fenntartható rendszer kialakításában és szabályozásában! Mert egy biztonságos és megfizethető magánbérlakás-szektor nemcsak a bérbeadók és bérlők, hanem az egész ország érdeke is!